Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan bagi setiap peringkat yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti tertakluk kepada bilangan permohonan yang ditentukan iaitu :

Bil

Unit

Objektif Kualiti

Sasaran / Tempoh

1.

Pelupusan Tanah

Laporan Ketua Pen Pegawai Tanah untuk dibawa ke JKPT : Pemberimilikan Tanah

9 bulan

Laporan Ketua Pen Pegawai Tanah untuk dibawa ke JKPT : Lesen Menduduki Sementara

9 bulan

Permit Batuan

9 bulan

2.

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Hakmilik

14 hari bekerja

Pendaftaran Urusniaga

1 hari bekerja

Perintah Jual

1 tahun

Bukan Urusniaga 
a. Kaveat 
b. Perintah Mahkamah 
c. Pesaka 
d. Nota

 
7 hari 
7 hari 
7 hari 
7 hari

Kebenaran Urusniaga (Kelulusan Pentadbir Tanah)

7 hari bekerja

3.

Pembangunan Tanah

Tukar Syarat Tanah

14 hari

Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Tanah

3 bulan

Penyerahan dan Pemberian Semula Tanah

10 bulan

4.

Kuatkuasa Hasil

Tindakan Penguatkuasaan

12 bulan

5.

Hasil

Penerimaan Hasil Tanah

10 minit

6.

Khidmat Pengurusan

Tempoh Maklumbalas terhadap Aduan Pelanggan

14 hari

7.

Khidmat Sokongan

Prosedur Lesen yang Memabukkan

1 bulan

8.

Pengurusan Projek

a. Permohonan Projek 
b. Penerimaan Projek (tertakluk kepada kelulusan perutukan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi berkaitan)
c. Lantikan Kontraktor
d. Penyediaan Spesifikasi Projek 
e. Pemberian Tawaran 
f. Penyediaan Tapak & Kerja-kerja Binaan 
g. Pengawasan dan Pemantauan Projek 
h. Pembayaran Projek 
i. Tanggungan Kecacatan

3 bulan
24 bulan

(a)8 minggu (b)1 bulan (c)6 bulan
3 bulan
1 bulan
1 bulan
Sepanjang tempoh projek
2 minggu
Di bawah 100 ribu – 6 bulan / Lebih 100 ribu - 1 tahun


Tarikh Kemaskini: 21/02/2020 15:41:02

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 189 kali.


Kembali ke Atas