Laman Web Rasmi PDT Lipis

Font Size

Cpanel

Aplikasi Dalam Talian

PENYEDIA APLIKASI APLIKASI KETERANGAN
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
Sistem Pengurusan Aduan
http://aduansuk.pahang.gov.my/
Saluran aduan untuk rakyat Pahang mengemukakan sebarang masalah.
ePelaburan
http://epelaburan.pahang.gov.my

Membolehkan permohonan dilbuat oleh pihak swasta untuk melaksanakan program pelaburan di atas tanah kerajaan negeri.
Pejabat Tanah dan Galian Pahang Pembayaran Cukai Tanah Melalui FPX
http://fpxptg.pahang.gov.my/ptgv4/
Memudahkan rakyat untuk membuat pembayaran cukai tanah tanpa perlu ke kaunter.
Jabatan Agama Islam Pahang Sistem Pengurusan Masjid
http://masjid.pahang.gov.my/
Memaparkan maklumat berkaitan masjid-masjid di seluruh Pahang sekaligus memudahkan kerja pengemaskinian maklumat tersebut.
Pengurusan Air Pahang Berhad Sistem Aduan Pelanggan
http://pulapel.pahang.gov.my/index.php?_m=login
Perantara untuk rakyat membuat sebarang aduan berkenaan masalah bekalan , gangguan atau kecurian air.
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang u-Pustaka
http://www.u-library.gov.my/portal/web/guest/home
Sistem ini menyepadukan sistem pengurusan perpustakaan 7 buah perpustakaan agar ahli boleh membuat pinjaman. Aplikasi ini juga akan berhubung dengan gerbang pembayaran (bank) dan pos laju untuk penghantaran. Semua proses dilaksanakan oleh pustakawan.