Laman Web Rasmi PDT Lipis

Font Size

Cpanel

Piagam Pelanggan

Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan bagi setiap peringkat yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti tertakluk kepada bilangan permohonan yang ditentukan iaitu :

Bil Unit Objektif Kualiti Sasaran / Tempoh
1. Pelupusan Tanah Laporan Ketua Pen Pegawai Tanah untuk dibawa ke JKPT : Pemberimilikan Tanah 9 bulan
Laporan Ketua Pen Pegawai Tanah untuk dibawa ke JKPT : Lesen Menduduki Sementara 9 bulan
Permit Batuan 9 bulan
2. Pendaftaran Tanah Pendaftaran Hakmilik 14 hari bekerja
Pendaftaran Urusniaga 1 hari bekerja
Perintah Jual 1 tahun
Bukan Urusniaga
a. Kaveat
b. Perintah Mahkamah
c. Pesaka
d. Nota
 
7 hari
7 hari
7 hari
7 hari
Kebenaran Urusniaga (Kelulusan Pentadbir Tanah) 7 hari bekerja
3. Pembangunan Tanah Tukar Syarat Tanah 14 hari
Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Tanah 3 bulan
Penyerahan dan Pemberian Semula Tanah 10 bulan
4. Kuatkuasa Hasil Tindakan Penguatkuasaan 12 bulan
5. Hasil Penerimaan Hasil Tanah 10 minit
6. Khidmat Pengurusan Tempoh Maklumbalas terhadap Aduan Pelanggan 14 hari
7. Khidmat Sokongan Prosedur Lesen yang Memabukkan 1 bulan
8. Pengurusan Projek a. Permohonan Projek
b. Penerimaan Projek (tertakluk kepada kelulusan perutukan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi berkaitan)
c. Lantikan Kontraktor
d. Penyediaan Spesifikasi Projek
e. Pemberian Tawaran
f. Penyediaan Tapak & Kerja-kerja Binaan
g. Pengawasan dan Pemantauan Projek
h. Pembayaran Projek
i. Tanggungan Kecacatan
3 bulan
24 bulan

(a)8 minggu (b)1 bulan (c)6 bulan
3 bulan
1 bulan
1 bulan
Sepanjang tempoh projek
2 minggu
Di bawah 100 ribu – 6 bulan / Lebih 100 ribu - 1 tahun